Musikaalinen luovuus ja ilmaisu ovat vahvasti sidoksissa AVPR1A-geeniin, joka välittää aivoissa kiintymyshormonia. Geenillä on musikaalisuuden lisäksi siis monia muitakin tehtäviä: sen tiedetään vahvistavan parisidettä ja vaikuttavan myös sosiaalisuuteen, tunteellisuuteen ja anteliaisuuteen.
Musikaalisuuden kiintymysgeeni merkitsee siis halua tehdä hyvää ja suojella. Musiikilla on elämää säilyttävä tehtävä evoluutiossa. Ehkä juuri sen takia se on niin vahvasti säilynyt perimässä.
Musikaalisuus on ainakin osittain biologista ja siksi sävelkuurouden, absoluuttisen nuottikorvan, musikaalisuuden ja musiikillisen luovuuden on havaittu kulkevan suvussa. Myös halukkuus kuunnella musiikkia vaihtelee suvuittain." (Yle.fi: Ihmeelliset aivot, musikaalisuus on myötäsyntyistä)